Ловът е една от най-древните човешки дейности, като от източник на храна и облекло в миналото днес той се е превърнал по скоро в спорт, хоби и привилегия на богатите. В днешно време има и безобидни форми на лов, като фотоловът например.

Ловен туризъм в Осогово

В България има много места за практикуване на ловен туризъм, едно от тях е на територията на ДЛС “Осогово”. Стопанството се намира в едноименната планина - Осогово, в подножието на която е разположен град Кюстендил, от нея е получило  и името си . То е само на 90 км разстояние от столицата София и най-близкото летище. Надморската височина  в Осогово варира от 2251 м при връх Руен до 590 м - в най-ниската точка в град Кюстендил. Климатът е типично планински.

Великолепното съчетание от благоприятен климат, екологично чиста, богата на природни забележителности среда са добра предпоставка за развитие на ловен туризъм.

За целта в Осогово има построени от ДЛС “Осогово” заслони и места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природата по най-посещаваните маршрути. В района са разпространени повсеместно сърната, дивата свиня и заека, а от хищниците: вълка, лисицата, златка, бялка и дивата котка. Срещат се гривяк, яребица и пъдпъдък. В землищата на селата Раненци и Жиленци се срещат яребица и кеклика. На територията на ДЛС “Осогово” се ловува  дива свиня, сърна, вълк, лисица, дива котка, гривяк, яребица и пъдпъдък. Ловните трофеи при сърната достигат до 350 гр., а при дивата свиня - от 18-22 сm.

Правото на ловуване се предоставя на пълнолетни български граждани, с валиден билет за лов за съответната година. ДЛС “Осогово” организира лова като осигурява водач, транспорт, място за нощувка и др.

Сайта Туристическа дестинация Кюстендил е изграден от Студио Видеограф на базата на Joomla!
Всички снимки в сайта са авторски, ползването им с каквато и да е цел е възможно само след писмено разрешение от автора им!